Badanie sprawozdania finansowego

Oferujemy profesjonalne badanie sprawozdania finansowego, czyli usługę, której zadaniem jest uwiarygodnienie danych finansowych za pomocą opinii wydanej przez biegłego rewidenta. Dokument ten potwierdza rzetelność i jasność danych finansowych przedsiębiorstwa, a także zmniejsza ryzyka decyzji, jakie odbiorca sprawozdania podejmuje.

Badanie wykonujemy zgodnie z krajowymi oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Jednocześnie korzystamy z autorskich technik opracowanych przez naszych ekspertów. Rzetelność wykonywanych zadań zapewniają standardy, których się trzymamy oraz wieloletnie doświadczenie. W naszym biurze rachunkowym wykonujemy badania sprawozdań finansowych w Gdańsku oraz innych miejscowościach.

 

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?

W każdym przypadku do powierzonych zadań podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy strategię do specyfiki działalności Klienta. Pierwszy etap pracy to przede wszystkim zapoznanie się z działalnością badanej spółki, jej organizacją, wynikami, sytuacją finansową i otoczeniem gospodarczym. Na tej podstawie możemy rozpoznać i przeanalizować czynniki ryzyka, a także zaplanować badanie.

Efektem naszej pracy jest przygotowanie opinii oraz raportu biegłego, który przedstawiamy zarządowi lub radzie nadzorczej. Zapewniamy jednocześnie sprawny przepływ informacji między Klientem a naszymi pracownikami, co skutkuje efektywnością badania oraz zapewnia terminowe zakończenie prac.

W biurze rachunkowym biegłego rewidenta Marka Sowińskiego bardzo profesjonalnie podchodzimy do powierzonych nam zadań. Dlatego w trakcie badania sprawozdania finansowego korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych technik, które są zgodne z aktualnym prawem.

 

1. ​Klient

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

2. Forma prawna

Nieprawidłowe dane

3. Liczba zatrudnionych

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
4. ​Obrót (w tys. zł.)
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

5. Wynik finansowy netto (w tys. zł.)

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

6. Suma bilansowa (w tys. zł.)

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane