Biegły rewident w Gdańsku

Każdy biegły rewident, którego zatrudniamy w naszej firmie to osoba z wieloletnim doświadczeniem oraz kompetencjami zawodowymi. Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem muszą regularnie wykonywać badanie sprawozdania finansowego w firmie. Niestety proces ten jest czasochłonny i złożony. Dodatkowo wymaga zaangażowania specjalistów, jakimi są nasi biegli rewidenci. Zajmują się przygotowaniem takiego badania. Dodatkowo osoby te sprawują zawód zaufania publicznego, dlatego poza kwalifikacjami i szeroką wiedzą z zakresu finansów, powinny wyróżniać się nieposzlakowaną opinią.

Specjaliści w tej dziedzinie w naszym biurze rachunkowym spełniają szereg wymogów prawnych, w tym np. mają pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a także są w stanie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Biegle władają językiem polskim, mają wyższe wykształcenie i za sobą szereg egzaminów.

Warto o tym pamiętać przy wyborze biegłego rewidenta, ponieważ dopiero po spełnieniu tych wymagań i zdaniu niezbędnych egzaminów osoba może być w gronie tych specjalistów – w Polsce liczy ono tylko kilka tysięcy osób. Dzięki rozbudowanej wiedzy nasi specjaliści nie tylko mogą badać sprawozdania finansowe oraz obiektywnie je oceniać, ale też doradzać przedsiębiorcom w zakresie finansów i podatków.

 

Na czym polega praca biegłego rewidenta?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości niektóre grupy podmiotów gospodarczych obowiązkowo muszą wykonywać coroczne badanie sprawozdań finansowych. Dotyczy to głównie grup kapitałowych czy kontynuujących działalność banków. Obowiązek ten spoczywa również na innych podmiotach, które spełniają dwa z takich warunków, jak np.:

  • osiągnięcie wysokiego poziomu zatrudnienia – minimum 50 osób;
  • osiągnięcie wysokiej sumy bilansowania – minimum 2,5 mln euro;
  • uzyskanie wysokich przychodów netto – minimum 5 mln euro.

 

Audyty finansowe, które prowadzą nasi biegli rewidenci, obejmują wiele kontroli oraz procesów, jakich celem jest weryfikacja kwot czy ujawnień znajdujących się w sprawozdaniach finansowych. Rewidenci w pierwszej kolejności zapoznają się z firmą i jej otoczeniem. Pomoże to właściwie ocenić ryzyko wystąpienia nieprawidłowości czy przekłamań.

Następnym etapem jest zaprojektowanie niezbędnych procedur, które rewident później realizuje. Kolejny krok to identyfikacja błędów i zaprezentowanie wniosków swojej pracy w raporcie.

Główną rolą rewidenta jest więc zwiększenie wiarygodności badanych podmiotów, poprawiając jednocześnie poprawność ich danych finansowych. Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie o Biegłych Rewidentach, osoba ta jest uprawniona również do prowadzenia ksiąg rachunkowych, świadczenia usług doradztwa podatkowego czy prowadzenia szkoleń. Dodatkowo mając uprawnienia biegłego rewidenta, specjalista może:

  • weryfikować plany przekształceń spółek;
  • prowadzić audyty projektów i programów unijnych;
  • dokonywać ekspertyz czy innych opinii ekonomicznych oraz finansowych.

 

W biurze rachunkowym biegłego rewidenta Marka Sowińskiego zatrudniamy wyłącznie doświadczonych i uprawnionych specjalistów do wykonywania swojej pracy. Dzięki temu możemy zapewnić świadczenie usług na naprawdę wysokim poziomie. Zapraszamy do zapoznania się z całym zakresem oferty biegłego rewidenta w naszym biurze na terenie Gdańska i Sopotu.