Badanie sprawozdania finansowego w Gdańsku

Badanie sprawozdania finansowego to proces, który polega na wykonaniu i przeprowadzeniu różnych procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot oraz ujawnień wynikających ze sprawozdania finansowego. Nasi biegli rewidenci potwierdzają na podstawie uzyskanych dowodów czy sprawozdanie w sposób rzetelny przedstawia sytuację majątkową firmy. Potwierdzają także zgodność sprawozdania z przepisami ustawy oraz zasadami rachunkowości.

 

Jak przebiega badanie sprawozdania finansowego?

To proces złożony, który rozpoczyna się od tego, że akceptujemy zlecenie. Następnie zawieramy z Klientem umowę o przeprowadzaniu badania sprawozdania zgodnie z przepisami uchwały o wyborze biegłego rewidenta przez organ zatwierdzający ten proces. Gdy podpiszemy umowę, nasz biegły rewident zdobywa wiedzę na temat jednostki oraz jej środowiska. Szczególną uwagę zwraca na kontrolę wewnętrzną firmy.

Kolejny etap oceny stanowi zaprojektowanie procedur, jakie umożliwią zgromadzenie właściwych dowodów badania i ograniczą stwierdzenie ryzyka. Następnie przeprowadzany jest test zgodności obejmujący badanie systemu rachunkowości konkretnej jednostki gospodarczej, a także badanie istnienia systemu kontroli wewnętrznej. W efekcie możliwe jest uzyskanie pewności, że kontrole stosowane przez firmę zapewniają kompletną rachunkowość i wykrycie ewentualnych błędów w ich działaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą usług, jakie świadczymy w biurze rachunkowym biegłego rewidenta Marka Sowińskiego w ramach badania sprawozdania finansowego firmy na terenie Gdańska.