Usługi księgowe i rachunkowe

Oferujemy usługi księgowe i rachunkowe. W ramach współpracy pełnimy funkcję zewnętrznego podmiotu, który reprezentuje interes firmy na wielu poziomach. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno outsourcing księgowy i rachunkowy, czyli zewnętrzną organizację ewidencji, jak i payrolling – obsługę kard i płac. Ponadto wykonujemy profesjonalną analizę sprawozdań finansowych oraz świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego. W tym przypadku przede wszystkim objaśniamy zagadnienia związane z prawem finansowym i podatkowym.

 

Usługi rachunkowe dla firm i osób prywatnych

W skład ofertowanych przez nas usług rachunkowych wchodzi:

 • analiza sprawozdań finansowych;
 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • weryfikacje prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych;
 • obsługa administracji kadr i płac;
 • opracowywanie polityki rachunkowości oraz planu kont;
 • opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz obiegu dokumentów finansowych, księgowych, magazynowych, produkcyjnych;
 • organizacja pracy działów księgowych, struktury działu księgowości oraz zakresu czynności dla pracowników;
 • audyt prawidłowości funkcjonowania systemów magazynowych oraz rozliczania produkcji;
 • bieżące doradztwo księgowe i podatkowe;
 • przekształcanie sprawozdań finansowych według MSR/MSSF;
 • udział w procesach podziału, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych;
 • analizy sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządczych;
 • projektowanie i wdrażanie systemów controlingu i rachunku kosztów.

 

Dokumenty

 

W ramach realizacji zleceń z zakresu księgowości i rachunkowości świadczymy usługi zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i organizacji. Nawiązujemy współpracę z takimi partnerami, jak:

 • kancelarie prawne;
 • podmioty wprowadzające nowoczesne technologie;
 • organizacje pozarządowe.

 

Na czym polegają usługi księgowe?

Usługi księgowe oraz rachunkowe to niezbędne wsparcie w każdej firmie, aby utrzymać dokładną dokumentację finansową. Polegają na rejestrowaniu, weryfikowaniu oraz raportowaniu transakcji finansowych. Obejmują więc monitorowanie przychodów, wydatków, aktywów, pasywów oraz innych procedur finansowych. Nasi księgowi uzgadniają także rachunki bankowe, przygotowują sprawozdania finansowe oraz przeanalizują dane finansowe. Fachowcy, których zatrudniamy, pomogą także w obliczeniu i wypłaceniu wynagrodzeń czy podatków.

Przeglądają dokumentację finansową, aby zapewnić dokładność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa czy regulacjami. W razie potrzeby udzielą także porad i wskazówek w sprawie szeroko rozumianych spraw finansowych.

 

Co oferujemy Klientom?

Wśród rozbudowanej oferty oferujemy m.in. usługi:

 • outsourcingu księgowego w Gdańsku – polegający na realizacji obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg, kalkulowaniem wynagrodzeń czy zapewnieniem sprawozdawczości rachunkowo-podatkowej;
 • pomocy biegłego rewidenta w Gdańsku – specjalista przeprowadzi czynności rewizji finansowej, a więc audyt w formie badania sprawozdań finansowych. Pomoże więc ustalić, czy dana jednostka w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową;
 • doradztwa podatkowego w Gdańsku - udzielenie pomocy dla podatników, płatników i inkasentów w sprawie opinii i wyjaśnień co do ich obowiązków podatkowych.

W biurze rachunkowym biegłego rewidenta Marka Sowińskiego świadczymy kompleksowe wsparcie w zakresie usług księgowych. Zapraszamy do kontaktu.