Usługi księgowe i rachunkowe

Oferujemy usługi księgowe i rachunkowe. W ramach współpracy pełnimy funkcję zewnętrznego podmiotu, który reprezentuje interes firmy na wielu poziomach. Zakres naszej działalności obejmuje zarówno outsourcing księgowy i rachunkowy, czyli zewnętrzną organizację ewidencji, jak i payrolling – obsługę kard i płac. Ponadto wykonujemy profesjonalną analizę sprawozdań finansowych oraz świadczymy usługi w zakresie doradztwa podatkowego. W tym przypadku przede wszystkim objaśniamy zagadnienia związane z prawem finansowym i podatkowym.

 

Usługi rachunkowe dla firm i osób prywatnych

W skład ofertowanych przez nas usług rachunkowych wchodzi:

 • analiza sprawozdań finansowych;
 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 • przeglądy jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • weryfikacje prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych;
 • obsługa administracji kadr i płac;
 • opracowywanie polityki rachunkowości oraz planu kont;
 • opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz obiegu dokumentów finansowych, księgowych, magazynowych, produkcyjnych;
 • organizacja pracy działów księgowych, struktury działu księgowości oraz zakresu czynności dla pracowników;
 • audyt prawidłowości funkcjonowania systemów magazynowych oraz rozliczania produkcji;
 • bieżące doradztwo księgowe i podatkowe;
 • przekształcanie sprawozdań finansowych według MSR/MSSF;
 • udział w procesach podziału, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych;
 • analizy sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządczych;
 • projektowanie i wdrażanie systemów controlingu i rachunku kosztów.

 

W ramach realizacji zleceń z zakresu księgowości i rachunkowości świadczymy usługi zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i organizacji. Nawiązujemy współpracę z takimi partnerami, jak:

 • kancelarie prawne;
 • podmioty wprowadzające nowoczesne technologie;
 • organizacje pozarządowe.

 

Dokumenty