Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe to usługa, dzięki której każdy przedsiębiorca jest w stanie na bieżąco weryfikować zgodność prowadzenia rachunkowości w jego firmie z przepisami finansowymi w zakresie ustalania i poboru świadczeń na rzecz państwa. Prawo podatkowe, ze względu na niejednolite rozstrzygnięcia analogicznych spraw przez organy, okazuje się jednym z najbardziej zawiłych systemów norm, dlatego tak ważne jest, aby bazować w tym zakresie na wiedzy specjalistów. Oferujemy nie tylko bieżące wsparcie podatkowe, lecz także weryfikację ksiąg rachunkowych i podatkowych w ramach audytu finansowego, który jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego biegłego rewidenta.

 

Zakres działalności doradcy podatkowego

W ramach działalności doradcy podatkowego mieści się przede wszystkim udzielanie porad na temat obowiązków podatkowych, jakim podlega dany podmiot. W tym względzie oferujemy wsparcie podczas wyboru formy opodatkowania, która zależy od profilu firmy oraz struktury jej zarządu. Wiąże się to z udziałem w procesach łączenia bądź podziału podmiotu gospodarczego.

Zadania doradcy podatkowego stanowi nie tylko konsultacja w zakresie obowiązujących przepisów, lecz także sporządzanie zeznań i deklaracji. Nasze doświadczenie pozwala nam planować rozwiązania, które mają na celu zoptymalizowanie kosztów podatkowych działalności. Co więcej, w zależności od zleconych przez klienta usług, reprezentujemy interes firmy przed organami podatkowymi.