Audyt finansowy w Gdyni

Audyt finansowy jest dzisiaj bardzo ważnym elementem, który wpływa na wizerunek firmy. W trakcie badania nasi rewidenci dokonują wnikliwej analizy sprawozdania finansowego w danym przedsiębiorstwie. W efekcie mogą sprawdzić, czy wszystkie dokumenty zostały przygotowane rzetelnie, czytelnie oraz są zgodne z dokumentacją księgową firmy. Wielu Klientów martwi się, że w przypadku wykrytych nieprawidłowości, pociągną one firmę do odpowiedzialności prawnej. Nie jest to prawda, ponieważ rewident sprawdza tylko wiarygodność informacji znajdujących się w sprawozdaniach finansowych, aby później przygotować na ich temat obszerną opinię.

 

Na czym polega praca rewidentów?

W trakcie audytu finansowego w Gdyni nasi rewidenci sprawdzają, czy transakcje w firmie są autentyczne i ważne. Weryfikują także poprawność zapisów w księgach rachunkowych czy innych dokumentach finansowych. Poza tym biegły rewident analizuje również wartość pasywów i aktywów, a także kontroluje rozbieżności między transakcją kapitałową a dochodową. Nasi specjaliści pomagają wykryć ewentualne błędy w dokumentach oraz przekazują Klientom informację, jak ich w przyszłości unikać. Dodatkowo jeśli właściciele firm podejrzewają, że któryś z pracowników lub wspólników ma wobec przedsiębiorstwa nieuczciwe praktyki finansowe, mogą poprosić nas o pomoc w ich wykryciu.

Jeśli chcesz profesjonalnie i zgodnie z prawem wykonać audyt finansowy swojej firmy, to nie mogłeś trafić lepiej! W biurze rachunkowym biegłego rewidenta Marka Sowińskiego zajmiemy się tym procesem od A do Z.