Audyt finansowy w Gdańsku

W naszym biurze rachunkowym wykonujemy profesjonalny audyt finansowy w Gdańsku, którego celem jest zapewnienie ciągłej poprawy jakości funkcjonowania firmy. Kompleksowe podejście, jakie oferujemy, dotyczy głównie analizy dużych zbiorów danych oraz uwzględnienie kontekstu biznesowego i makroekonomicznego. W efekcie możemy do minimum zredukować ryzyko przeoczenia ważnych informacji, a dodatkowo nasi audytorzy z dużym prawdopodobieństwem prognozują, jak badane przedsiębiorstwo będzie sobie radzić w przyszłości.

 

Jakie zalety ma przeprowadzenie audytu finansowego?

Audyt pozwala ocenić, w jakiej kondycji jest dana firma. Jednocześnie jej właściciel dowie się choćby tego, czy kapitał przedsiębiorstwa jest na tyle duży, aby zainwestować w jego rozwój, czy może warto poszukać zewnętrznego wsparcia. Poza tym nawet niewielka pomyłka w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, ZUS-em czy bankiem może powodować poważne konsekwencje. Jeśli nasi biegli rewidenci wykryją nieprawidłowości, wtedy zyskuje się czas na to, aby wprowadzić środki zaradcze.

Warto jednak pamiętać, że nawet gdy badanie nie wykryje żadnych nieprawidłowości, to i tak będzie można w firmie coś poprawić. Obiektywny audytor pomaga dostrzec procesy, które da się usprawnić, żeby efektywniej zarządzać kapitałem lub obiegiem dokumentów. Pozwoli to też wytypować potencjalne słabe punkty, jakie zagrażają firmie w przyszłości.

Jeśli chcesz sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt finansowy w Gdańsku, to nie mogłeś trafić lepiej! W biurze rachunkowym biegłego rewidenta Marka Sowińskiego zajmiemy się tym kompleksowo.